Formandens og bestyrelsens beretning for året 2016

Bestyrelsen har siden sidste års Generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder, – plus et mindre møde her umiddelbart før Generalforsamlingen, for lige at få alle eventuelle ender til at nå sammen. Vi har har afholdt enkelte møder med Varde Kommune, – fortsat omkring grøfterne langs med Skelvejen, samt om rørledningerne under vore grunde, de rørledninger som er…

Referat af bestyrelsesmøde 26. februar 2017

Afholdt ved Anna Grethe Juelsen, Pugeldal 11, den 26. februar 2017, kl. 14.00 Deltagere: Erling Kolding-Jacobsen, Anna Grethe Juelsen, Marianne Tækker og Flemming Hansen. 1.Hurtig gennemgang af foreningsområdet Vendeplads ved Pugeldal 30 Henning Juelsen forsøger at afsætte pæle ved vendeplads ved Pugeldal 30/32. Bestyrelsen kontakter grundejeren herom før vendeplads etableres. Vandstanden i vort område generelt:…

Referat af bestyrelsesmøde 13. september 2016

Bestyrelsen har afholdt bestyrelsesmøde den 13. September 2016,  kl. 10.30, på adressen Pugeldal 22, ved Marianne Tækker. I mødet deltog Marianne Tækker, Anna Grethe Juelsen, Johny Nielsen, og Erling Kolding-Jacob-sen. På grund af arbejde, var René Rasmussen forhindret i at deltage. Bestyrelsesmødet var arrangeret med kort varsel, idet bestyrelsen havde fået et møde i stand…

Orientering fra bestyrelsen: Grøfter og dræn

Medlemsorientering fra Bestyrelsen Vi begynder efterhånden at få styr på vandproblemerne i vort område, forstået således, at vi får nu ledt større mængder vand fra skoven, og over i Ridestigrøften og dermed uden om vort rørsystem, bl.a. via den store grøft syd for Skelvejen. Det vand, som vi kan få den vej rundt, belaster ikke…

Afhentning af grenaffald

Kære Foreningsmedlemmer Forsyningen, Varde Kommune, har hen over det sidste 1-1½ år arbejdet med en løsningsmodel for afhentning af grenaffald fra sommerhusområderne. Ideen er udsprunget lidt af, at de nedlagde genbrugspladserne i vore nærområder. Nu er de så vendt tilbage, og med en forholdsvis kort frist – ihvertfald til dette års afhentning, idet tilmelding til…

Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2016

Bestyrelsesmøde Frydenlund grundejerforening 15. august 2016 kl. 16:30. Holdt på Pugeldal 22 hos Marianne Täkker. Til stede var Erling, Anna Grethe, Marianne, Jonny, René. mødet indledtes med en tur rundt i området. Arealet, hvor det flisede og nu fjernede træ var placeret, blev besigtiget. Entreprenøren har efterladt en stor mængde grene og kviste. Det er…

Referat fra generalforsamlingen 23. april 2016

Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Frydenlund, den 23. april 2016. flg. medlemmer var tilstede: Sandtag (S) nr. 3, 4, 5, 7, 12, 14, 16, 27, 37, 38, 43, 45 Pugeldal (P) nr. 2, 5, 6, 11, 12, 22, 36, 42, 44, 46, samt fuldmagt fra Pugeldal 9 og 28, i alt 24 stemmeberettigede Velkomst ved…

Referat af bestyrelsesmødet 25. maj 2016

Bestyrelsesmøde i Frydenlund-Houstrups grundejerforening den 25. maj 2016 hos Anna Grethe på Kærhøgevej 1, Varde. Bestyrelsen indledte med en drøftelse om bevaring og deling af gamle referater og indbyrdes mailkorrespondance. Det blev foreslået og besluttet, at ud over referater skal også mails skrives ud og opbevares i en mappe. Desuden bør de med jævne mellemrum…

Formandens og bestyrelsens beretning for 2015

Bestyrelsen har siden sidste års Generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder, incl. mødet her i dag før generalforsamlingen. 5 møder med Varde Kommune, hvor det mest har drejet sig om grøfter og om vandproblemer, 2 fællesmøder i Grundejerforeningerne, og 4 møder med Guldvangen, incl. advokat, omkring “Grøftesagen”, om hvorvidt Varde Kommune har vedligeholdelsespligt på grøfterne i vore…