Grenindsamling

Til vore medlemmer Varde Kommune har nu åbent for tilmelding til grenindsamlingen: I sommerhusområderne Houstrup/Lønne, Henne Strand, Vejers Strand og Jegum Ferieland har du som sommerhusejer mulighed for at tilmelde dig grenafhentning. Når du er tilmeldt, afhenter Varde Forsyning grenene ved din egen matrikel (ved skel). Grenaffaldet skal ligges i bunker af max 10m3. Har du mere end…

Referat fra bestyrelsesmødet 25. februar 2018

Referat fra bestyrelsesmøde den 25. februar 2018, afholdt ved Flemming Hansen, Sandtag 45. Deltagere: Torben Bøgeskov (TB), Anna Grethe Juelsen (AGJ), Flemming Hansen (referent FH), Grundet sygdom var Erling Kolding Jacobsen (EKJ) ikke tilstede, men deltog via telefon. Fraværende: Marianne Tækker, p.gr.a. influenza. 1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 7. november2017 Punktet blev udsat…

Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 6. november 2017

Referat af Bestyrelsesmøde mandag den 6. november 2017, kl. 09.00, på adressen Pugeldal 11, Houstrup, 6830 Nr. Nebel. Deltagere: Erling Kolding Jacobsen (EKJ), Marianne Täkker (MT), Anna Grethe Juelsen (AGJ), Torben Bøgeskov (TB), og Flemming Hansen (referent (FH). 1.Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 4. august 2017 -Referatet blev godkendt, uden bemærkninger. 2.Siden sidst -EKJ…

Referat fra bestyrelsesmødet 4. august 2017

Referat fra bestyrelsesmødet, afholdt den 4. august 2017 ved Marianne Täkker Pugeldal 22. Deltagere: Erling Kolding Jacobsen (EKJ), Marianne Täkker (MT), Anna Grethe Juelsen (AGJ), Torben Bøgeskov (TB), og Flemming Hansen (referent) (FH). 1.    Konstituering af bestyrelsen. Formand: Erling Kolding Jacobsen. Næstformand og sekretær: Flemming Hansen Kasserer: Anna Grethe Juelsen 2. Godkendelse af referat fra…

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. maj 2017

Referat fra bestyrelsesmøde den 13. maj 2017. Deltagere: Erling Kolding Jacobsen, Marianne Tækker, Anna Grethe Juelsen, Flemming Hansen og dirigent Chr. Møller. 1.Siden sidst Formanden refererede fra dialogmødet med Varde Kommune den 11. maj. Vigtigt for os er hvordan vi kommer videre med vandproblematikken. Med udgangspunkt i en drejebog der er udarbejdet af Varde Kommune…

Referat fra generalforsamlingen 2017

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Frydenlund. Afholdt den 13. maj 2017 på Den Gamle Højskole, Vesterhavsvej 150, 6830 Nørre Nebel. Følgende 21 sommerhuse var repræsenteret: Pugeldal: 2, 5, 9, 11, 22, 28, 32, 36, 44, 46. Sandtag: 2, 3, 4, 5, 12, 16, 19, 31, 36, 43, 45.   Formanden bød velkommen og forestod 1.…

Forslag til Generalforsamlingen 13. maj 2017

BILAG A Til fremlæggelse og behandling på Generalforsamlingen 13. maj 2017. Gennem årene har der været en stadig tilbagevendende problemstilling, som de gennem tiden siddende bestyrelser har skullet tage stilling til, og som ligeledes har medført mangen en diskussion med grundejerne på generalforsamlingerne. Problemstillingen skal ses i tilbagevendende nedskæring af buske, træer og grene på…

Formandens og bestyrelsens beretning for året 2016

Bestyrelsen har siden sidste års Generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder, – plus et mindre møde her umiddelbart før Generalforsamlingen, for lige at få alle eventuelle ender til at nå sammen. Vi har har afholdt enkelte møder med Varde Kommune, – fortsat omkring grøfterne langs med Skelvejen, samt om rørledningerne under vore grunde, de rørledninger som er…

Referat af bestyrelsesmøde 26. februar 2017

Afholdt ved Anna Grethe Juelsen, Pugeldal 11, den 26. februar 2017, kl. 14.00 Deltagere: Erling Kolding-Jacobsen, Anna Grethe Juelsen, Marianne Tækker og Flemming Hansen. 1.Hurtig gennemgang af foreningsområdet Vendeplads ved Pugeldal 30 Henning Juelsen forsøger at afsætte pæle ved vendeplads ved Pugeldal 30/32. Bestyrelsen kontakter grundejeren herom før vendeplads etableres. Vandstanden i vort område generelt:…