Orientering fra bestyrelsen: Grøfter og dræn

Medlemsorientering fra Bestyrelsen Vi begynder efterhånden at få styr på vandproblemerne i vort område, forstået således, at vi får nu ledt større mængder vand fra skoven, og over i Ridestigrøften og dermed uden om vort rørsystem, bl.a. via den store grøft syd for Skelvejen. Det vand, som vi kan få den vej rundt, belaster ikke…

Afhentning af grenaffald

Kære Foreningsmedlemmer Forsyningen, Varde Kommune, har hen over det sidste 1-1½ år arbejdet med en løsningsmodel for afhentning af grenaffald fra sommerhusområderne. Ideen er udsprunget lidt af, at de nedlagde genbrugspladserne i vore nærområder. Nu er de så vendt tilbage, og med en forholdsvis kort frist – ihvertfald til dette års afhentning, idet tilmelding til…

Referat af bestyrelsesmøde 15. august 2016

Bestyrelsesmøde Frydenlund grundejerforening 15. august 2016 kl. 16:30. Holdt på Pugeldal 22 hos Marianne Täkker. Til stede var Erling, Anna Grethe, Marianne, Jonny, René. mødet indledtes med en tur rundt i området. Arealet, hvor det flisede og nu fjernede træ var placeret, blev besigtiget. Entreprenøren har efterladt en stor mængde grene og kviste. Det er…

Referat fra generalforsamlingen 23. april 2016

Referat fra generalforsamlingen i Grundejerforeningen Frydenlund, den 23. april 2016. flg. medlemmer var tilstede: Sandtag (S) nr. 3, 4, 5, 7, 12, 14, 16, 27, 37, 38, 43, 45 Pugeldal (P) nr. 2, 5, 6, 11, 12, 22, 36, 42, 44, 46, samt fuldmagt fra Pugeldal 9 og 28, i alt 24 stemmeberettigede Velkomst ved…

Referat af bestyrelsesmødet 25. maj 2016

Bestyrelsesmøde i Frydenlund-Houstrups grundejerforening den 25. maj 2016 hos Anna Grethe på Kærhøgevej 1, Varde. Bestyrelsen indledte med en drøftelse om bevaring og deling af gamle referater og indbyrdes mailkorrespondance. Det blev foreslået og besluttet, at ud over referater skal også mails skrives ud og opbevares i en mappe. Desuden bør de med jævne mellemrum…

Formandens og bestyrelsens beretning for 2015

Bestyrelsen har siden sidste års Generalforsamling afholdt 4 bestyrelsesmøder, incl. mødet her i dag før generalforsamlingen. 5 møder med Varde Kommune, hvor det mest har drejet sig om grøfter og om vandproblemer, 2 fællesmøder i Grundejerforeningerne, og 4 møder med Guldvangen, incl. advokat, omkring “Grøftesagen”, om hvorvidt Varde Kommune har vedligeholdelsespligt på grøfterne i vore…

Referat fra bestyrelsesmøde 6. marts 2016

Referat fra bestyrelsesmøde d. 6. marts 2016 afbud fra Rene udsendt dagsorden: Vi starter med en tur rundt i foreningens område – Grøfterne                                             – Beplantningen langs vejene – beskæring                                             – Overslag fra Stammose                                             – Beplantningen på de enkelte grunde – skal der tages hånd om dem hvor det “halter”                                             – Vejene…

Indkaldelse til generalforsamling

Der indkaldes til ordinær Generalforsamling i Grundejerforeningen Frydenlund, lørdag den 23. April, kl. 11.00. Generalforsamlingen afholdes på adressen, Den Gamle Højskole, Vesterhavsvej 150, 6830 Nørre Nebel.  Dagsorden ifølge vedtægterne: 1 Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab Herunder fastsættelse af næste års kontingent 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen…

Fotos fra den oprensede grøft langs Ridestien

Grøften ved Ridestien er blevet renset op og det hjælper i det våde vejr! Den leder en masse vand uden om vores hovedledning og ud i de større grøfter langs Skelvejen. Næste skridt er grøfterne på begge sider af Skelvejen. Der ser umiddelbart fint ud i området på trods af den megen regn.

Grus på vejene og beskæring af grene

Der er i den forløbne uge blevet kørt grus på vejene i vores område. Beplantningen langs vejene begynder at trænge, og vi forventer at lade foretage beskæring i løbet af vinteren. Tidligere bestyrelsesmedlem Karsten Jørgensen har efter aftale med ejeren savet træer og grene væk ved hjørnet af Skelvejen-Houstrupvej, så der er bedre oversigt ved…